top of page

CheckWare vokser sterkt i 2020

Ett av de raskest voksende helseteknologiselskapene i Norge ønsker å holde farten oppe i en vanskelig tid og har som mål å ansette et titalls nye medarbeidere i løpet av året. Bakgrunnen er nye kontrakter og en internasjonal satsing.


CheckWare er markedsleder på programvareløsninger innen digital pasientmedvirkning. Selskapet har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning og har i dag kontorer i Trondheim, Warszawa og London. - Vi har mange store avtaler i Norge som vi forvalter, og det er viktig for oss å drive så normalt som mulig i denne tøffe perioden. Samtidig er det flere, nye avtaler som vi skal ivareta og vi planlegger å gå inn i nye land. Derfor har vi som mål å ansette 10-15 personer i løpet av året, sier administrerende direktør Heidi Aabel i CheckWare.

Selskapets løsninger er i dag benyttet av 270.000 pasienter hos 250 kunder. Skal det bli en skikkelig internasjonal satsing med nye kunder samtidig som vi skal fortsette å levere godt i Norge, må kapasiteten økes.

Stor avtale med Helse Nord

Vi har blant annet nettopp signert en avtale med Helse Nord for leveranse av digitale måle- og kartleggingsverktøy innen psykisk helse, somatikk og forskning for alle sykehusene. Den gir masse muligheter og kommer til å kreve at vi er skikkelig fremme på stolen, sier hun.

Bakgrunnen for den nye avtalen er at helseforetakene i Helse Nord har etterspurt etableringen av en felles regional avtale for bruk av standardiserte instrumenter innen psykisk helsevern, somatikk og forskning.

Det regionale helseforetaket i Helse Nord har forklart tildelingen med at det er ingen andre virksomheter enn CheckWare som kan levere en slik helhetlig plattform som også håndterer rettighets- og lisensbelagte kartleggingsverktøy på en skikkelig måte.

CheckWare har i dag digitale distribusjonsrettigheter til 1100 slike standardiserte kartleggingsverktøy. For alle helseregionene i Norge er det vesentlig å sikre at alt som benyttes av lisensierte tester gjøres riktig og at datasikkerhet til enhver tid er i overenstemmelse med gjeldende regelverk.

Den nye kontrakten har en totalverdi på 22,5 millioner kroner.

- Dette er en stor kontrakt for oss. Vi får nå et solid feste innenfor somatikk og forskning, i tillegg til psykisk helse og rus, hvor vi allerede er markedsleder, sier hun. Voksende virksomhet I en periode hvor nyheter om permitteringer og nedskaleringer dominerer nyhetene, går CheckWare i motsatt retning. Selskapet er ute etter både selgere, rådgivere, prosjektledere og tekniske ressurser. - Jeg er veldig takknemlig for at vi greier oss gjennom denne vanskelige perioden og kan sikre alle de ansatte i selskapet vårt. Faktum er at vi også trenger nye medarbeidere som kan sikre at vi overholder våre leveranser til kundene. Dette er krevende, men spennende, sier Aabel. - Alle som jobber hos oss får selvstendige roller med muligheter for personlig utvikling, fordi man arbeider med meningsfull programvare og framoverlente kunder. Vi har et inkluderende og travelt arbeidsmiljø med klokkertro på at fornøyde kollegaer og kunder er avgjørende for å oppnå gode resultater. Samtidig er vi brennende opptatt av verdiene våre, som gjør at vi er dedikerte til våre kunder og kolleger og ønsker å fremstå som pålitelige, med kvalitetsleveranser.

Opptatt av å hjelpe kundene raskt gjennom koronasituasjonen Det store engasjementet har også kommet til overflaten under koronasituasjonen. Tidlig i pandemi-perioden tok Vestre Viken kontakt med CheckWare for å etablere en løsning for egenregistrering av helsepersonell. De ønsket en enkel, digital oversikt over ansatte som var tilgjengelige og ansatte som var rammet av koronasituasjonen, slik at ledere og ansatte kunne unngå tidkrevende administrasjon og heller bruke kreftene til å fokusere på kjerneoppgavene i en presset periode.

Løsningen som ble utviklet er standard CheckWare programvare og kunne i dette tilfellet også brukes på et nytt område vi selv ikke hadde tenkt på. Vestre Viken så denne muligheten ettersom de allerede benyttet CheckWare til digital hjemmeoppfølging av epilepsipasienter. - Korona har satt fokus på hvor stor verdi det ligger i digitale pasientløsninger og avstandsoppfølging.

- For oss har det også vært en test på hvordan vi kan snu oss lynkjapt. Samarbeidet mellom Vestre Viken, Helse Sør-Øst, Sykehuspartner, Sykehusinnkjøp og CheckWare fungerte meget bra, og løsningen ble satt opp i løpet av én drøy uke. Vi håper å ta med denne lærdommen når vi skal ekspandere fremover, sier hun. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Om CheckWare: Det norske programvareselskapet, med hovedkvarter i Trondheim, er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram til pasientene. Pasientene selvrapporterer hjemmefra og involveres i egen behandling. De tar aktivt del i og ansvar for egen helse. Kundene får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon.

Comments


bottom of page