top of page

250 000 pasienter

Oppdatert: 3. sep. 2021

Vi er stolte og ydmyke over at pasientene og sykehusene vil ha trøndersk helseteknologi. Frem til nå har over 250 000 pasienter medvirket digitalt i egen helse gjennom vårt pasientmedvirkningssystem.  Digitalisering av tjenestene og pasientmedvirkning er store drivere i helsesektoren. I Norge har vi fremtidsrettede ledere i helsetjenesten som tar dette på alvor. Allerede i dag er det 250.000 pasienter som har gitt informasjon om sin helsetilstand gjennom CheckWare, uavhengig av oppmøte hos helsepersonell. Det gir pasientene mulighetene til å oppgi hvordan de har det og hva som er viktigst for dem. Det har de kunnet gjøre 2,6 millioner ganger frem til nå.

Når pasientene har mulighet til å forberede seg og fylle ut kartlegginger når det passer, gir dette økt pasientmedvirkning og egenmestring i behandlingen. Vi er stolte over å bidra til at det blir enklere for pasientene å synliggjøre sitt behov, og at helsepersonell kan redusere tiden de bruker på å innhente, bearbeide og dokumentere pasientinformasjon. Det er gjort beregninger på hvor mye tid som faktisk kan spares ved å bruke CheckWare, men det viktigste for oss er at helsepersonell og pasienter føler at de får et skikkelig hjelpemiddel i hverdagen og at digital pasientmedvirkning er godt forankret hos ledelsen.


ePROMs – viktig for å dokumentere behandlingsutfall Behovet for helsehjelp øker. Som et resultat at dette tilbys flere og flere tjenester og kostnadene øker i takt. Men oppnås de resultatene vi vil ha og med den kvaliteten som ønskes? Dette er det store spørsmålet som helsesektoren verden over er opptatt av og som det pr i dag ikke finnes gode svar på. Det er derfor veldig gledelig at mange av våre kunder nå ved hjelp av ePROMs (elektroniske Patient Reported Outcome Measures) har begynt å dokumentere behandlingsutfall for pasientgrupper samlet, ikke bare pr pasient. På CheckWare Konferansen i vår var det mange innenfor både somatikk og psykisk helse som presenterte hvordan de gjør dette, og hvordan det gir verdifull styringsinformasjon for klinikken. Vi gleder oss til å samarbeide videre med våre kunder på dette området. Stedsuavhengige tjenester Uten digitalisering og forandringer i arbeidsrutinene vil Norge ha et behov for 30 000 nye helsearbeidere innen 2030. Det at pasientene tar større del i sykdomsforløpet og dermed ansvar for egen helse digitalt, gjør at de blir viktige bidragsytere for å løse samfunnsutfordringen innen helsevesenet. Å gjøre helsetjenester stedsuavhengige og få fart på løsninger for avstandsoppfølging tror jeg er en nøkkel for å lykkes i fremtidens Helse-Norge. Det at man også får muligheten til å dokumentere kvaliteten på helsetjenestene sett fra pasientens ståsted, gjør at helsevesenet kan gjøre mer av det som virker best, og mindre av det som ikke fungerer så godt. Vi gleder oss til veien videre sammen med våre kunder og partnere. Vi skal fortsette å være pålitelige, levere kvalitet og lage innovative løsninger sammen med dere. Heidi Blengsli Aabel Adm.direktør CheckWare

Comments


bottom of page