top of page
man using ipad checkware.png

Digital hjemmeopfølgning

Patienter skal ikke være nødt til at tage på sygehuset, hvis det ikke er nødvendigt. Det overordnede mål må være, at sygehuset kun håndterer patienterne, når behovet opstår.

Det skal heller ikke være nødvendigt for hjemmehjælpen at tage ud til alle brugere, hvis de ikke har behov for hjælp.

Omfattende forskning viser, at individuelle løsninger, som styrker patienters egen kompetente, øger kommunikationen og interaktion med sundhedspersonalet, giver patienterne en væsentlig bedre livskvalitet, færre sundhedsproblemer og mindre behov for sundhedshjælp fra det offentlige.

CheckWare gør dette muligt ved hjælp af digital selvrapportering fra brugerne og digital dialog mellem brugere og hjælpere.

Ved hjælp af skemaer tilpasset hvert sygdomsområde og individuelle tærskelværdier for hver bruger bidrager CheckWare til en brugerstyret opfølgning. Traditionel opfølgning af brugerne via fysiske møder bliver dermed erstattet af møder, når der er behov for det.

Hvis login med sikkerhedsniveau 4 (f.eks. BankID) opleves besværligt, kan man tilbyde kunderne appen CheckWare GO til brugerne. Her kan data fra sensorer, som f.eks. vægt og blodtryksmåler, kombineres med besvarelse af et skema om den generelle helbredstilstand.

Brugerne kan komme i kontakt med sundhedspersonalet ved at benytte videokommunikation og beskeder. Der kan også vedlægges billeder og dokumenter.

bottom of page