Netbaserede behandlingsprogrammer

Netbaserede behandlingsprogrammer er optimalt egnede til fjernbehandling. eMestring bliver mere og mere populært, og da programmerne er netbaserede, kan der behandles 3-4 gange så mange patienter med samme ressourcer og kvalitet.

Patienterne får større muligheder for at reduceres deres symptomer på en enklere måde.

Behandlerne kan bruge mest muligt af deres tid på direkte patientbehandling. Lederne kan tilbyde en skræddersyet effektiv behandling til den enkelte, ligesom flere patienter får den hjælp, de har brug for. Win-win-win for alle parter.

CheckWare tilbyder softwaren, som gør det muligt at digitalisere et behandlingsprogram på denne måde. Vi har digitale distributionsrettigheder til kortlægninger, men indgår også distributionsaftaler med rettighedshaverne af behandlingsprogrammer, så flere kan få glæde af tjenesterne.