Digitale kortlægninger

CheckWare tilbyder et komplet sæt kortlægningsværktøj, der bidrager til at øge kvaliteten af behandlingen og frigør sundhedsressourcer.

Kortlægningsværktøjerne kan bruges i alle forløb. Ved hjælp af procesværktøjet i CheckWare bestemmes det, hvem der skal besvare hvilket skema, i hvilken rækkefølge og hvornår.

Uanset hvor patienterne befinder sig, kan de sende et tilpasset skema med sundhedsopdateringer til deres behandler.

Behandleren får umiddelbart adgang til kliniske rapporter, som viser både dagens status og den historiske udvikling.

CheckWare ejer digitale distributionsrettigheder til over 1100 opdaterede og kvalitetssikrede psykometriske tests, PROMs (patient reported outcome measures) kortlægningsværktøj og interviewskemaer, som benyttes inden for hele sundhedssektoren.

Alle kortlægninger i én løsning

CheckWare gør en stor indsats for at skaffe formelle rettigheder og for at sikre en elektronisk forvaltning af alle instrumenter, som benyttes i løsningen. Vi har distributionsrettigheder til skemaerne/instrumenterne i løsningen. Hvis du har behov for andre standardiserede tests, hjælper vi dig gerne med at skaffe rettigheder.