CheckWare logo_small_for_header-01.png

Vice President International Business Development

Helseteknologi

Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som gjør hverdagen vesentlig enklere og bedre for helsepersonell og pasienter gjennom bruk av digitale helsetjenester? 


CheckWare er markedsleder og i sterk vekst i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.


Våre løsninger gjør at pasientene kan delta digitalt i egen behandling og ta mer ansvar for egen helse. Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon. Det er et globalt behov for slike løsninger.

Vi søker deg som gløder for og forstår hvilke muligheter som ligger i å digitalisere helsesektoren gjennom økt pasientmedvirkning, og som har god kunnskap om hvordan helsetjenestene fungerer i dag.


Stillingen inngår i ledergruppen og rapporterer til CEO. Du vil ha en svært sentral og spennende rolle i videreutviklingen av CheckWare og du må kjenne deg igjen i våre verdier:


Vi er dedikerte til våre kunder og kollegaer, er pålitelige og leverer kvalitet. Vi ønsker rett og slett å gå foran for å vise vei!

Om stillingen

Dine viktigste oppgaver blir

 • Etablere og bygge opp vår internasjonale aktivitet og organisasjon for å levere løsninger til spesialisthelsetjenesten innen både psykisk helse og somatikk, i første fase i Sverige og Danmark

 • Identifisere og analysere markeds- og kundebehov og hvordan CheckWares løsninger dekker behovene

 • Identifisere nasjonale rammevilkår og pågående digitaliseringsplaner og tiltak

 • Utarbeide salgs- og markedsstrategier for hvert land i samarbeid med ledergruppen og i samsvar med overordnede planer

 • Identifisere potensielle kunder, partnere, oppkjøpskandidater og ansatte

 • Representere og aktivt delta i relevante arrangementer for helseindustri 

 • Lede og utføre de første salgene og følge kundene til de blir gode referansekunder, samtidig som du identifiserer videre vekst

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Erfaring fra helsesektoren og/eller leveranser av softwareløsninger som benyttes i klinisk arbeid 

 • En gjennomfører som drives av å skape forretning og som ønsker å utvikle deg selv gjennom denne oppgaven 

 • Opptatt av, og har god forståelse for kundenes behov og hvordan teknologi kan dekke behovene 

 • Høyere relevant utdannelse, minimum bachelor-nivå 

 • Jordnær, målrettet og engasjert og har høyt tempo 

 • En sterk relasjonsbygger og har en egendrive for å skape salgsresultater 

 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk. Flere språk er en fordel

Hvorfor oss?

 • Vi gir deg en spennende og utfordrende jobb med meget gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • Du får en unik mulighet til å jobbe med meningsfull programvare i et marked i vekst 

 • Vi er et kompetent, inkluderende og travelt arbeidsmiljø med tro på at fornøyde kollegaer og kunder er avgjørende for å oppnå gode resultater

 • Vi er i en meget solid posisjon innen digitalisering av pasientoppfølging i Norge

 • Selskapet er i en spennende utvikling med satsinger internasjonalt

Konkurransedyktige betingelser, pensjonsordninger og forsikringer er selvsagt inkludert.


CheckWare har kontorer sentralt i Trondheim. Hvor du bor er ikke avgjørende. Mye reiseaktivitet må påregnes, og du må også være villig til å flytte på deg i perioder. Kontaktperson er Heidi Blengsli Aabel, CEO, tlf. 411 47 535 eller rekrutteringsrådgiver Robin Sørensen, tlf. 958 07 825.


Søknad merket "VP International Business Development" sendes til jobb@checkware.com snarest og innen 14.juni. Legg ved din CV og fortell hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til stillingen.


Vi gleder oss til å høre fra deg! 
 

Om oss

CheckWare er markedsleder innen løsninger for digital pasientmedvirkning i Norge.

 

Selskapet er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram til pasientene.

Pasientene selvrapporterer hjemmefra og involveres i egen behandling og tar aktivt del i og ansvar for egen helse.

Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon.

 

CheckWare er et av de raskest voksende helseteknologiselskapene i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

 

Selskapet har kontorer i Trondheim, Warszawa og London. CheckWare er benyttet av 270.000 pasienter hos 250 kunder.

Interessert?