top of page

Sommerhilsen 2018

Oppdatert: 2. nov. 2021


Helsesektoren er den siste store industrien som nå digitaliseres. En aldrende befolkning og stadig økte forventninger til helsetilbudet gjør dette helt nødvendig. Rapporten «Helsenæringens verdi 2018» publisert av Menon Economics i april viser en ekstrem økning i bemanningsbehovet i helsesektoren dersom dagens arbeidsmetoder opprettholdes. Men rapporten viser også en norsk helseindustri i meget sterk vekst. Helseteknologi kan bidra til økt kvalitet og effektivitet med samme arbeidskraft.

Det er spennende å delta i denne veksten. Vi er stolte over å samarbeide med helsesektoren for å levere digitale løsninger hvor pasienten deltar mer aktivt i egen helse og behandling. Til nå har 160 000 pasienter benyttet CheckWare. De har i gjennomsnitt besvart 9,8 kartlegginger hver. Med en besparelse på 30 minutter for hver kartlegging gir det rom for veldig mange timer som helsepersonell i stedet kan benytte til direkte pasientoppfølging og behandling: Nærmere bestemt 30 årsverk dersom en klinikk behandler 10 000 pasienter!

Våre kunder har sett dette potensialet og dokumenterer nåfordeler med å ta i bruk digital pasientmedvirkning.

Universitetssykehuset Nord Norge kan ved et forsiktig anslag frigi 5,5 årsverk til direkte

pasientbehandling der de benytter CheckWare. Lovisenberg Diakonale Sykehus skal involvere brukerne i større grad i behandlingsopplegget. Med CheckWare kan de kontinuerlig dokumentere og måle behandlingsresultat, slik at kvaliteten på behandlingen kan heves underveis i sykehusoppholdet.I vinter lanserte vi muligheten for at også helseapper kan kobles til CheckWare. Dette gjør at apper som tidligere har vært frittstående og kun tilgjengelig for pasienten, nå kan overføre data til CheckWare og gi beslutningsstøtte til helsepersonell.

Helseapper med påkoblede sensorer kan benyttes hjemmefra i medisinsk avstandsoppfølging. Ved forverring vil det automatisk sendes varslinger til helsepersonell. Vi ser frem til å dokumentere hvordan dette sammen med våre løsninger for egenmestring kan bidra til å redusere antall innleggelser og polikliniske konsultasjoner. Selvsagt har vi også dokumentert hvordan CheckWare tilfredstiller kravene i GDPR. Informasjonssikkerhet har alltid vært i fokus hos oss. Våre produkter har alltid hatt innebygd sikkerhet og innebygd personvern. Dette er en forutsetning når vi leverer løsninger til helsesektoren. Vi ønsker den nye forordningen for personvern velkommen og gleder oss til fortsatt å levere sikre løsninger som våre kunder og pasientene kan stole på. Vi ønsker å ha videre kontakt med deg og håper det er gjensidig. Husk derfor å gi ditt samtykke til å motta informasjon om våre løsninger og tjenester før du tar ferie! Jeg ønsker deg en god sommer! Heidi Blengsli Aabel, CEO, CheckWare

Comentarios


bottom of page