Verdien av digitale helsetjenester

Trondheim 6. og 7.mai

Program CheckWare Konferansen 2020

Onsdag 6.mai

0830: Registrering
0900: Workshop og Lansering av CheckWare Helium
1130: Lunsj
1230: Workshop og Lansering av CheckWare Helium fortsetter
1500: Pause og rom for å utforske Trondheim
1730: Registrering for nyankomne
1800: Felles - velkommen til konferansen
1815: Foredrag - (mer info kommer)
1845: Meet the Experts
1930: Festmiddag
2230: Slutt

Torsdag 7.mai

0800: Registrering
0830: God morgen!
- Heidi Blengsli Aabel, adm. direktør, CheckWare.

0845: Fremtidens verdibaserte helsetjeneste - fra teori til virkelighet
- Dr. Christina R Åkerman, MD, PhD, Exec. MBA, Chair, The 5612 Group AB.

Verdibaserte helsetjenester, eller High Value Care, er begrep som fester seg i europeisk og internasjonal helsetjeneste. Dr. Christina Åkerman er en verdenskjent lege og ekspert på verdibaserte helsetjenester. Hun er en ledende autoritet innen arbeid med pasientrapporterte utfallsmål. Dette hjelper organisasjoner i hele verden til å endre helsetjenester slik vi kjenner dem i dag. 

Christina gir en introduksjon til begrepet High Value Care som nå setter seg som et internasjonalt begrep i helse- og omsorgstjenester. Med internasjonale eksempler på hva som allerede er gjort og hva effektene er, forklarer hun hva begrepet betyr og hvorfor det er viktig. Hun forteller om hvilke utfordringer vi har med dagens silobaserte behandlingsorganisering og gir eksempler på løsninger for å sikre integrasjon i praksis.


1000: Pause

1020: CheckWare Helium


1130: Lunsj

1230: Brukerstyrt oppfølging av kronisk syke pasienter - en ny måte å jobbe på!
- Amund Leinaas, Leder Program for Medisinsk Avstandsoppfølging, Vestre Viken HF
 

Amund vil fortelle om deres erfaringer med implementering og bruk av CheckWare for brukerstyrt oppfølging av pasienter med epilepsi.

1300: Tittel på foredrag annonseres senere
- NN, tittel, organisasjon

beskrivelse kommer


1330: Pause

1350: Tittel på foredrag annonseres senere
- NN, tittel, organisasjon

beskrivelse kommer


1430: Tittel på foredrag annonseres senere
- NN, tittel, organisasjon

beskrivelse kommer


1500: Oppsummering og takk for i dag
- Anders Melbye, CCO, CheckWare

frode2017.jpg

Vi søker løsningsarkitekt eHelse

Ønsker du å jobbe med løsningsutvikling i et av de mest spennende eHelse-selskapene i Norge? Ønsker du å bidra til at helsesektoren kan gi mer helse for pengene og at pasienter får en bedre helse ved å delta digitalt i sin egen behandling?

Trondheim
40201594