CheckWareKonferansen-01.png

Workshop

Veien mot optimale, verdibaserte tjenester

Med Dr. Christina R. Åkerman, MD, PhD, Exec. MBA. Chair, The 5612 Group AB.

Målgruppe: ledere hos ulike sykehusorganisasjoner, klinikkledere sykehus og private organisasjoner.

Hva er en verdibasert helsetjeneste og hvordan måles det som har betydning for pasienten?

Verdibaserte helsetjenester, eller High Value Care, er begrep som fester seg i europeisk og internasjonal helsetjeneste. Dr. Christina Åkerman er en verdenskjent lege og ekspert på verdibaserte helsetjenester. Hun er en ledende autoritet innen arbeid med pasientrapporterte utfallsmål. Dette hjelper organisasjoner i hele verden til å endre helsetjenester slik vi kjenner dem i dag.

Christina får følge av analyse- og kvalitetssjef Per Arne Holman fra Lovisenberg Diakonale Sykehus og avdelingsoverlege for ortopedisk kirurgi Jesper Blomquist fra Haraldsplass Diakonale Sykehus. Begge sykehusene har lang erfaring med å innhente pasientrapporterte data og bruke disse til kontinuerlig forbedring av helsetjenestene.

Workshopen innledes med hva som ligger bak begrepet High Value Care og eksempler på hva som er gjort og hva som er oppnådd både i Norge og internasjonalt.

Gjennom oppgaver og diskusjoner jobber vi med en praktisk tilnærming til de ulike stegene for å oppnå verdibaserte helsetjenester. 

Image by The Climate Reality Project